KERTBARÁTOK
WEBÁRUHÁZ

kertészet, kerti tó és öntözőrendszer

Kertbarátok Webáruház

Keresés áruházbanOnline: 5

Főmenü
Menü

PondoMax ECO 8000

szűrőtápláló és patakszivattyú

Kertbarátok  >  Kerti tó  >  Tószivattyú  >  PondoMax ECO  >  PondoMax ECO 8000

Heti akció !5 % kedvezmény !
0
0

nap

0
0

óra

0
0

perc

0
0

Kertbarátok Webáruház - PONTEC PondoMax ECO szűrőtápláló és patakszivattyú 1

Cikkszám: 50857 (50050005000150857)
Tipus: PondoMax ECO 8000 szűrőtápláló és patakszivattyú
Teljesítmény felvétel (W): 70
Q max (l/h): 8000
H max (m): 2.8

Gyártó: PONTEC - PfG GmbH
Gyártó weboldala: www.pontec.com

Videó: -
Garancia: 3 év

Letölthető dokumentum: Adatlap

Raktáron:


Akciós bruttó webshop ár: 47.264,- Ft

db- Energiatakarékos szűrőtápláló- és patakszivattyú
- Akár 4-8 mm-es szennyeződések kiszűrésére alkamas
- Lépcsős tömlőcsatlakozóval szállítva ( 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" )
- Túlmelegedés elleni védelem

Kábelhossz: 10m.
3.4 (2)

A termék értékelése! (1/5)Értékel
Ön ezen termék PondoMax Eco 1500 / 2500 / 5000 / 8000 / 11000 / 14000 / 17000 megvásárlásával jó döntést hozott.
Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat.
A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.
Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adja oda ezt a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat
PondoMax Eco 1500 / 2500 / 5000 / 8000 / 11000 / 14000 / 17000, a továbbiakban: „készülék”, kizárólag csak a követ-kezőképpen használható:
-Normál tóvíz szivattyúzására szökőkutakhoz.
-Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.

A készülékre a következőkorlátozások érvényesek:
-Fürdésre használt tavakban használni tilos.
-A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal használni.
-Soha nem szabad vízátfolyás nélkül működtetni.
-Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni.
-Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni.
-Ne csatlakoztassa a házi vízellátásra.   

Biztonsági utasítások
A készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat. A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelőtudással rendelkező személyek kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredőveszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által
-A víz és elektromosság kombinációja nem elõírásszerû csatlakoztatás vagy szakszerûtlen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
-Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes vízben lévőkészüléket.

Előírásszerű elektromos telepítés
-Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és ezeket kizárólag villamossági szakember végezheti el.
-Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti szabványok, előírások és rendelkezések be-tartására is.
-Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez.
-A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
-A készüléket 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
-A hosszabbító (pl. elosztóléc) és az elosztó meg kell hogy feleljen a szabadban történőfelhasználás feltételeinek (fröccsenés-védelemmel ellátva).
-A hálózati csatlakozóvezetékeknek nem szabad a H05RN-F jelölésű gumi tömlővezetékeknél kisebb keresztmetszettel rendelkezniük. A hosszabbító vezetékeknek eleget kell tenniük a DIN VDE 0620 követelményeinek.
-A csatlakozókat védje a nedvességtől.
-A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

Biztonságos működés
-Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
-Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
-A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
-Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
-Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, ha az adott probléma nem szüntethető meg.
-Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
-Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
-A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha a tóvízben nem tartózkodnak emberek!
--A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.
-A készülékben lévőjáróegység erős mágneses mezővel rendelkezőmágnessel van felszerelve, amely befolyásol-hatja a szívritmus-szabályozókat vagy implantált defibrillátorokat (ICD). Az implantátum és a mágnes között legalább 20 centiméter távolságot kell tartani.

Felszerelés
Ez az alábbiak szerint végezhető el:
Rövidítse le annyira a lépcsőzetes tömlővégeket, hogy a csatlakoztatási nyílás megfeleljen a tömlőátmérőnek. Így el-kerülhetőek a nyomásveszteségek.
Tolja, ill. csavarja fel a tömlőt a szűrőszivattyúnál a lépcsőzetes tömlővégre, biztosítsa azt tömlőszorítókkal, és csavarozza fel a szűrőszivattyú csatlakozómenetére.

Elhelyezés
A szűrőszivattyút vízszintes, iszapmentes alapon helyezze el a tóban, maximum 4 méterrel a vízfelszín alatt, de a víz által teljesen ellepve.

Üzembe helyezés
Óvintézkedések:
-U > 12 V AC vagy U >30 V DC méretezési feszültségűelektromos készülékeket és szerelvényeket szabad használni, amelyek vízben vannak: Mielőtt a vízbe nyúlnak, feszültségmentesíteni kell a készülékeket és szerelvényeket.
-A készüléken történőmunkavégzés előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell.
-Biztosítsa nem szándékos újrabekapcsolás ellen.

Óvintézkedés:Tilos a készüléket fokozatmentesen állítható áramforrásra kapcsolni.

Bekapcsolás:Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. A készülékazonnal bekapcsol, ha azt az elektromos hálóza-tra csatlakoztatta.
Kikapcsolás:Válassza le a készüléket a hálózatról.

Zavarelhárítás
A szivattyú nem indul el - Hiányzik a hálózati feszültség - Ellenőrizze a hálózati feszültséget. Végezzen tisztítást/Ellenőrizze a betápveze-tékeket
A szivattyú nem szállít - A szűrőház eldugult - Tisztítsa ki a szűrőtokokat. Csökkentse a tömlőhosszt a szükséges minimumra, kerülje a szükségtelen összekötőelemek használatát
A szállított mennyiség nem elegendő - A szűrőház eldugult - Túl nagy veszteség a betápvezetékekben. Tisztítsa ki a szűrőtokokat. Csökkentse a tömlőhosszt a szükséges minimumra, kerülje a szükségtelen összekötőelemek használatát
A szivattyú rövid ideig tartó működés után leáll  - Erősen szennyezett víz, Túl magas a vízhőmérséklet  - Tisztítsa meg a szivattyút, Ügyeljen a max. +35 °C-os vízhőmérsékletre

Tisztítás és karbantartás
-U > 12 V AC vagy U >30 V DC méretezési feszültségű elektromos készülékeket és szerelvényeket szabad használni, amelyek vízben vannak: Mielőtt a vízbe nyúlnak, feszültségmentesíteni kell a készülékeket és szerelvényeket.
-A készüléken történő munkavégzés előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell.
-Biztosítsa nem szándékos újrabekapcsolás ellen.

Fontos!
A rendszeres tisztításra vonatkozó ajánlás:
-A készüléket legalább évente 2-szer tisztítsa meg.
-Agresszív tisztítószerek, vagy vegyszeroldatok használata tilos, mivel ezek károsíthatják a burkolatot, vagy károsan befolyásolhatják a működést.
-Ajánlott tisztítószerek makacs vízkövesedés esetén:
– Ecet- és klórmentes háztartási tisztító.
-A tisztítás után tiszta vízzel alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt.

Készülék tisztítása
Nyissa ki a szűrőtokot, majd vegye ki a szivattyút (B). Csavarja le a szivattyúfedelet, és vegye ki a járókereket.
Tisztítson meg minden alkatrészt tiszta vízzel és kefével.
A tisztítás után szerelje össze a szivattyút fordított sorrendben. Tegye a szivattyút a szűrőházba. A PondoMax 1500-2500-as szűrőszivattyú sorozatnál ügyelni kell a gumiütközők megfelelőilleszkedéséhez a szivattyú tárolásához. A csatlakozó vezetéket úgy kell elvezetni, hogy az ne nyomódjon meg. Helyezze fel és zárja le a szűrőfedelet.

Tárolás / Telelés
Fagy esetén a készüléket le kell szerelni. Alaposan tisztítsa meg a készüléket, és ellenőrizze épségét. Akészüléket vízbe merítve vagy vízzel megtöltve,fagymentesen kell tárolni. A dugós csatlakozót nem szabad elárasztani!

Kopóalkatrészek
A rotor nem kopóalkatrész, és arra nem vonatkozik a szavatosság.

Javítás
A sérült házat nem szabad megjavítani, és azt nem szabad tovább használni. Semmisítse meg a készüléket szakszerűen.

Megsemmisítés
Ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a készüléket! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.

Garanciális feltételek
A PfG 3 év garanciát vállal a vásárlás dátumától bizonyítható anyag- és gyártási hibákra. A garanciavállalás feltétele az eredeti vásárlást igazoló bizonylat. A garancia megszűnik szakszerűtlen kezelés, a visszaélésszerű használat által bekövetkezett elektromos vagy mechanikus sérülés, valamint az arra fel nem jogosított szervizek által végzett szakszerűtlen javítások miatt. Javítást csak a PfG vagy az általa felhatalmazott szervizek végezhetnek. Garanciaigény bejelentése esetén küldje el a reklamált készüléket vagy a meghibásodott alkatrészt a hiba leírásával és a vásárlást igazoló bizonylattal a Pfg-hez. A PfG fenntartja magának a szerelési költségek kiszámlázásának jogát. A PfG nem felel a szállításból keletkezett károkért. Ezeket azonnal a szállítóval szemben kell érvényesíteni. Bármilyen fajta további igény – kiváltképpen a következményes károkat - kizárt. A garancia nem érinti a végfelhasználó kereskedővel szemben támasztott igényeit.

Legkedveltebb termékek

Kisállat riasztó
Kertbarátok Webáruház - WEITECH Garden Protector 3 200m2 ultrahangos kisállat riasztóWK0055 kisállat riasztó ultrahangos kisállat riasztó

Ultrahangos, villanófényes kutya, macska, róka, nyest, nyúl, gém riasztó infravörös mozgásérzékelővel 200m2, elemmel és hálózati adapterrel (nem tartozék) is működik

Garden Protector 3
A készülék mozgásérzékelője mozgásra automatikusan aktiválódik és egy speciális hangjelet bocsát ki – ennek frekvenciája a beállítástól függ. A macskák, nyestek, kutyák, rókák, stb. az időközönkénti kibocsátott hangjelzés következtében elhagyják az adott területet. Független laboratóriumi tesztek bizonyítják a készülék hatékonyságát.

Működtetés / energiaforrás:
A Garden Protector 4db. góliát D elemmel möködik, vagy csatlakoztatható hozzá adapter is. (nem tartozékaik)
Amennyiben az elem használatát választja, távolítsa el a hátlapot. Helyezze bele a négy elemet, ahogy az ábra mutatja. A hátlapot a nyilak irányában csúsztassa vissza. Az elemek élettartama a működésbe lépések számától függ. Jó minőségű elemek esetében 2-4 hét.

A megfelelő frekvencia kiválasztása / beállítása.
Válassza ki az elriasztani kívánt állatot a hátlapon található beállítások segítségével. Tekerje a gombot a készülék elején a kiválasztott pozícióba. Az infravörös érzékelő automatikusan érzékeli a mozgást, és kb. 7 másodpercig bocsát ki ultrahangot, majd ezután 4 másodpercre inaktív állapotba lép (nem bocsájt ki hangot). Ha a mozgás folytatódik, a kör újraindul. Az idősebb állatoknak (mint az idősebb embereknek is) lehet rosszabb a hallása. Ha észreveszi, hogy a megcélzott állat nem reagál a Garden Protector készülék működésére, javasoljuk, hogy csökkentse a frekvenciát azáltal, hogy beállítja az egységet egy magasabb pozícióba.

LED működésjelző világítás:
A Garden Protector működése közben a mozgásérzékelő mögött LED világítással jelzi a bekapcsolást a riasztás ideje alatt.
Megjegyzés:
Amennyiben a készüléket elemmel üzemeltetjük, az elemek élettartamát akár 30-40%-kal is csökkentheti a vaku világítás működtetése.

A készülék elhelyezése: A készüléket 30-60 cm-re kell elhelyezni a földtől, az elriasztani kívánt állat nagyságától függően. Két tartórész tartozik a készülékhez, ami megkönnyíti az elhelyezést. Bizonyosodjon meg, hogy nincsenek akadályok a Garden Protector és a védeni kívánt terület között, ezáltal biztosítva a szabad érzékelést.
Amennyiben a védeni kívánt terület meghaladja a készülék hatókörzetét úgy akár több készülék elhelyezése lehet szükséges.
Kertbarátok - Kisállat riasztó

WEITECH
« Részletek »
Kisállat riasztó
Kertbarátok Webáruház - THERMACELL Amplecta AMT 100 szúnyogcsapda Thermacell készülékAmplecta AMT 100 szúnyogriasztó kisállat riasztó Thermacell készülék

AMT100 - 1500 m2 védelem!
Professzionális, hatékony elektromos szúnyogcsapda

Használható kertben, teraszon, kempingben illetve bárhol, ahol a szúnyogok kellemetlenné tehetik a kint tartózkodást.
A szúnyogok érzékelik a széndioxidot a leheletünkből, a testünk által kibocsátott szagot és hőt. Az AMT 100 imitálja, leutánozza ezeket a jeleket, és közel csalogatja a szúnyogokat a csapda vákuumos beszívó nyílásához, ahol a készülék erős szívó ventilátora beszívja a szúnyogokat a csapda tartályába. A rovarok néhány óra alatt kiszáradnak és elpusztulnak. A csapda azonnal megfogja a rovarokat, de beletelhet 6-8 hétbe, amíg a környéken megszűnik a szúnyogok szaporodása, és véglegesen megszabadulunk tőlük. Átlagos körülmények esetén az AMT 100 kb. 1500m2-es területen írtja ki a szúnyogokat. Kezelése könnyű és szinte teljesen karbantartásmentes, környezetbarát. Az AMT 100-as szúnyogcsapda 230V-os tápfeszültségről működik. A RapidAciton illatcsalit havonta egyszer kell cserélni. A felfogó tározót szükség szerint vagy átlagosan hetente egyszer kell kiüríteni.

Alkalmazási terület:
Ideális kertekben, kempingekben vagy kültéri rendezvényeknél, pl. esküvők, sportesemények éttermek és szállodák teraszán tenisz és golfpályákon
Kertbarátok - Kisállat riasztó

THERMACELL
« Részletek »
Kisállat riasztó
Kertbarátok Webáruház - WEITECH Ultrahangos elemes kártevő riasztó 60m2 ultrahangos egér riasztóWK0240 kisállat riasztó ultrahangos egér riasztó

Beltéri ultrahangos elemes kártevő riasztó 60m2
Egér, bolha, kullancs, pók ellen (pók elleni hatása korlátozott)
A kisállatelriasztó készülékek komplex "hangot" generálnak és bocsátanak ki nagyon magas hangfrekvencián (ultrahang), ill. magas intenzitáson. Ez az ultrahang emberi fül számára nem hallható, de a rágcsálók és a legtöbb bogár valamilyen módon hallja, illetve érzékszervével érzékeli ezt a magas frekvenciájú hangot. A folyamatos és váltakozó erősségű, frekvenciájú ultrahang megzavarja az állatok idegrendszerét felborítja egymás közötti kommunikációjukat, szokásaikat és megszakítja táplálkozási láncolatukat, melynek következtében nem találják meg prédájukat és elhagyják a készülékekkel védett területet. Az ultrahang ugyan úgy viselkedik, mint a hallható hang: kemény felületekről visszaverődik, és puha felületek elnyelik. Nem hatol át falon és a leghatékonyabban beltérben fejtik ki hatását.

Műszaki adatok:
- Elem tipus: 4db C tipusú, üzemidő kb. 3-4 hónap
- Frekvencia: 20.000 Hz - 45.000 Hz között
- Méret: 18 x 5 cm

Üzembehelyezés és használat elektromos készülékek esetén:
A készülék a bekapcsolást követően automatikusan működésbe lép, melyet a világító LED is jelez. Működtesse a készüléket folyamatosan, amennyiben szükséges alkalmanként helyezze át. A legjobb eredmény érdekében helyezzen el külön készülékeket az egymás melletti szobákba és az emeletekre.
Kertbarátok - Kisállat riasztó

WEITECH
« Részletek »
Kosár
A kosár tartalmaKosár
A kosár üres
Szállítás

200.000,- Ft feletti rendelés esetén
a belföldi házhozszállítás ingyenes !

Megbízható cég
Pénzügyileg Stabil Vállalkozás a Bisnode minősítése alapján

Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.   

Kertbarátok Webáruház - HUNTER termékekKertbarátok Webáruház - THERMACELL termékekKertbarátok Webáruház - WEITECH termékekKertbarátok Webáruház - TECHMAR termékekKertbarátok Webáruház - PREMIERTECH AQUA termékekKertbarátok Webáruház - ECOLOGICS termékekKertbarátok Webáruház - DRIBOX termékekKertbarátok Webáruház - GORILLA GLUE termékekKertbarátok Webáruház - BIOPON termékekKertbarátok Webáruház - ICL EVERRIS termékekKertbarátok Webáruház - WAVIN termékekKertbarátok Webáruház - PONTEC termékek

 

Kertbarátok Webáruház - www.kertbaratok.hu

Copyright ©, 2024 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Kapcsolat | Üzleti minősítés |
| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi Tájékoztató |
| Jogi nyilatkozat | Süti "cookie" szabályzat |
| Letöltés | Last Modified: 2024. 04. 09. |