KERTBARÁTOK
WEBÁRUHÁZ

kertészet, kerti tó és öntözőrendszer

Kertbarátok Webáruház

Keresés áruházbanOnline: 2

Főmenü
Menü

PondoPress Set 10000
PondoPress 10000
Pondovario 2500 forgórész

nyomásszűrő szett

Kertbarátok  >  Kerti tó  >  Tószűrő  >  PondoPress  >  PondoPress Set 10000

Kertbarátok Webáruház - PONTEC PondoPress nyomásszűrő szett 1

Cikkszám: 5714601 (5005001500055714601)
Tipus: PondoPress Set 10000 PondoPress 10000 Pondovario 2500 forgórész nyomásszűrő szett
Méret: -
Egység: -
Hossz (m): -

Gyártó: PONTEC - PfG GmbH
Gyártó weboldala: www.pontec.com

Videó: -
Garancia: 2 év

Raktáron:


Bruttó webshop ár: 7.283,- Ft

A termék nem rendelhető !- Nyomásszűrő készlet "Tisztavíz garanciával", 5000 l-es tavakhoz (halasítás nélkül számolva)
- Bio-mechanikus szűrőanyagok és integrált 7 Wattos UVC-előtisztító készülék
- Nagyteljesítményű szűrőtápláló szivattyú 1500 l/ó teljesítménnyel, 4 mm-es nyílásokkal és 4,5 m tömlő, valamint az összes szükséges csatlakozó
- A megtisztított vizet 1 m-es magasságig lehet felvezetni és patakot lehet ezáltal üzemeltetni
- Egyedülálló, kényelmes tisztítási mechanizmus a szűrőanyagok karbantartásához
3.2 (2)

A termék értékelése! (1/5)Értékel
Az eredeti használati útmutató fordítása

Információk ehhez a használati útmutatóhoz
Ön ezen termék PondoPress 10000/15000megvásárlásával jó döntést hozott. Az elsőhasználatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adja oda ezt a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat
PondoPress 10000/15000, a továbbiakban "készülék", és a csomagolásban található minden más (alkat)rész kizárólag csak a következőképpen használható:
−Tiszta vízzel történőüzemeltetésre.
−Kerti tavak mechanikus és biológiai tisztítására
−Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.
A készülékbe beépített UVC lámpa az algák ésbaktériumok kiirtására való a tó vizéből. Ez a sugárzás kis mennyiség-ben is veszélyes a szemre és a bőrre. Az UVC lámpát tilos sérült burkolattal, a készüléken kívül, vagy más célokra használni. A szállítási terjedelembe tartozik továbbá egy PondoVario 2500 külsőszűrőszivattyú, valamint egy 5 m-es tömlő. A présszűrőüzemeltetése csak a mellékelt szivattyúval megengedett. A készülékre a következőkorlátozások érvényesek:
−A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal használni.
−Soha nem szabad vízátfolyás nélkül működtetni.
−Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni.
−Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni.

Biztonsági utasítások
A készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat. A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelőtudással rendelkező személyek kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredőveszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által
−A víz és elektromosság kombinációja nem elõírásszerû csatlakoztatás vagy szakszerûtlen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
−Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes vízben lévőkészüléket.

Előírásszerű elektromos telepítés
−Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és ezeket kizárólag villamossági szakember végezheti el.
−Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti szabványok, előírások és rendelkezések betartására is.
−Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez.
−A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, haa készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
−A készüléket 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
−A hosszabbító (pl. elosztóléc) és az elosztó meg kell hogy feleljen a szabadban történőfelhasználás feltételeinek (fröccsenés-védelemmel ellátva).
−A készülék víztől számított biztonsági távolsága legalább 2 m kell hogy legyen.
−A hálózati csatlakozóvezetékeknek nem szabad a H05RN-F jelölésű gumi tömlővezetékeknél kisebb keresztmetszettel rendelkezniük. A hosszabbító vezetékeknek eleget kell tenniük a DIN VDE 0620 követelményeinek.
−A csatlakozókat védje a nedvességtől.
−A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

Biztonságos működés
−Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
−Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
−A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
−Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
−Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, ha az adott probléma nem szüntethető meg.
−Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
−Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
−A csatlakozóvezeték nem cserélhető ki. Egy sérült vezeték esetén a készüléket ill.az alkotórészeit ártalmatlanítani kell.
−A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha a tóvízben nem tartózkodnak emberek!
−A készülék, a csatlakozók és aljzatok nem vízállóak, ezért a vízbe nem helyezhetők bele, ill. ott nem szerelhetők össze.
−A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.
−A szűrőnek semmi esetre sem szabad túlcsordulnia. Fennáll annak a veszélye, hogy a tó kiürül.

Felszerelés 
Fűrészelje le a lépcsőzetes tömlővéget a használt tömlőátmérőnek megfelelően (A1). Tolja rá a szűrőnél a hollandianyákat a lépcsőzetes tömlővégekre, tolja, ill. csavarja fel a tömlőket a lépcsőzetes tömlővégekre, és rögzítse azokat tömlőszorítókkal. Helyezze be a lapos tömítéseket a hollandi anyákba, és csavarozza fel a présszűrőbe- és kivezetését (A2). Tolja, ill. csavarja fel a tömlőt a szűrőszivattyúnál a lépcsőzetes tömlővégre, biztosítsa azt tömlőszorítókkal, és csavarozza fel a szűrőszivattyú csatlakozómenetére (A3).

Felállítás (B)
Állítsa fel a présszűrőt elárasztástól védve, szilárd és sík aljzatra, legalább 2 m-re a tó szélétől. Alternatív módon a szűrőt kb. 5 cm-rel a zárókamrák alá lehet süllyeszteni a talajba. A fedél és a szabad kivezetési pont közötti magasságkülönbségnek max. 2 m-nek szabad lennie. A készüléket nem szabad közvetlen napsugárzásnak kitenni. Ügyelni kell arra, hogy a készüléken végzendő munkálatoknál akadálytalanul hozzá lehessen férni a fedélhez. Állítsa fel a szűrőszivattyút a tóban lehetőleg vízszintesen szilárd, iszapmentes aljzatra úgy, hogy teljesen fedje a víz, és maximum 2 m-rel legyen a vízszint alatt. A szivattyú kivezetése és a kivezetési pont közötti magasságkülönbség maximum 2,40 m lehet.

Üzembe helyezés
Figyelem! Veszélyes elektromos feszültség.
Lehetséges következmények:halálos vagy súlyos sérülések.
Óvintézkedések:
−Mielőtt belenyúl a vízbe, mindig húzza ki a vízben található összes készülék hálózati dugaszát.
−A készüléken való munkavégzés előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
Figyelem!Soha ne működtesse a készüléket 0,2 bar-nál nagyobb víznyomással!
Figyelem! Soha ne működtesse a készüléket vízátfolyás nélkül!
A biztonsági utasításokat be kell tartani! Csatlakoztassa a szűrőszivattyú hálózati csatlakozóját (C1), és várja meg, míg a présszűrő megtelik vízzel. Ellenőrizze a présszűrő-tartályt és minden csatlakozást tömítettség szempontjából. Csatlakoztassa az UVC-előderítő készülék hálózati csatlakozóját; a kék ellenőrzőlámpa világít (C2). Helyezze fel az UVC-előderítőkészülék fedőkupakját. Fontos: Új telepítéskor a készülék teljes biológiai tisztítóhatását csak néhány hét
elteltével éri el. Kiterjedt baktérium-tevékenység csak + 10 °C-os alkalmazási hőmérséklettől kezdődően érhető el.
Fontos: A beépített hőmérséklet-érzékelőtúlhevülés esetén automatikusan lekapcsolja az UVC-lámpát, lehűlés után az UVC-lámpa automatikusan újból bekapcsol.

A készülékek kikapcsolása
A készülékek kikapcsolásához húzza ki a hálózati csatlakozókat (C3, C4).

Tisztítás és karbantartás
Figyelem! Veszélyes elektromos feszültség.
Lehetséges következmények:halálos vagy súlyos sérülések.
Óvintézkedések:
−Mielőtt belenyúl a vízbe, mindig húzza ki a vízben található összes készülék hálózati dugaszát.
−A készüléken való munkavégzés előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
A biztonsági utasításokat be kell tartani! Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a tóhoz vezető vízlefolyót. A szűrőhabokat rendszeresen ki kell tisztítani. Ha a kilépővíz zavaros vagy koszos, vagy csökken az átfolyt mennyiség, először gyorstisztítást kell végezni. Ha ez nem elegendő, akkor végezzen komplett tisztítást.

Gyorstisztítás (D)
Távolítsa el a tömlőt a szűrőkivezetéséről a hollandi anya lecsavarásával, és erősítsen fel egy szennyelvezető tömlőt. Kapcsolja be újra a szűrőszivattyút, majd húzza meg erősen a tisztító fogantyút, és„pumpáljon" többször. A szűrőhabok így mechanikusan tisztulnak, míg a távozó víz tiszta nem lesz.

Komplett tisztítás (E)
Ha szükséges, mossa, ill. cserélje ki a szűrőközegeket. Ne használjon vegyi tisztítóanyagot. Kapcsolja ki a szűrőszivattyút (C4), távolítson el minden tömlőt a hollandianyák lecsavarásával, nyissa ki a szűrőtartály zárókamráit (E1), emelje le a fedelet a szűrőhab-csomaggal (E2), majd tegye azt a fejjel puha, tiszta aljzatra úgy, hogy a szűrőhabok a présgyűrűvel felfelé legyenek. Csavarozza le a présgyűrűt az anya kioldásával a vonórúdról, húzza le a szűrőhabokat, és erőteljesen összenyomva tisztítsa ki folyó vízben. Csapassa tisztára a bio-golyókat, lávaköveket, a tartályt, a fedelet a rácsos csővel és présgyűrűvel együtt (E3). Helyezze fel a szűrőhabokat úgy, hogy a vonórúd a szűrőhabok nyílásában legyen. Helyezze fel a présgyűrűt a rúdvezetéssel lefelé, és csavarozza rá az anyával a vonórúdra. A rácsos csőnek teljesen fel kell feküdnie a gyűrűátmérőjén. Vegye le a fedéltömítést a tartályról, és ellenőrizze épségét, tisztítsa meg, ill. cserélje ki. Ezután helyezze fel a fedél felsőperemére, nyomja rá a fedelet a szűrőhab-csomaggal a tartályra, és pattintsa be a zárókamrákat (E4). Szerelje fel a tömlőt a szűrőbevezetésére, helyezze üzembe a szűrőszivattyút (C1), majd öblítse után a présszűrőt, míg a távozó víz tiszta nem lesz. Kapcsolja ki a szűrőszivattyút (C4), távolítsa el a szennyelvezetőtömlőt, csavarozza fel ismét a kifolyó tömlőt, először a
szűrőszivattyút helyezze újból üzembe (C1), majd ezután dugja be az UVC-előderítőkészülék hálózati csatlakozóját

Kvarcüveg tisztítása / UVC lámpa cseréje
Figyelem! Ultraibolya sugárzás.
Lehetséges következmények:Szemek és bőr égési sérülését okozhatja.
Óvintézkedések:
−Az UVC lámpát tilos a burkolaton kívül üzemeltetni.
−Az UVC lámpát tilos sérült burkolatban üzemeltetni.
Figyelem! Törékeny üveg.
Lehetséges következmények:vágási sérülések a kézen.
Óvintézkedések:óvatosan bánjon a kvarcüveggel és az UVC lámpával.

Fontos!
Biztonsági okokból az UVC lámpa csak akkor kapcsolható be, ha a készülékfej szabályszerűen be van szerelve a házba.
Az UVC-előderítőkészülék felnyitása (F)
−Vegye le az UVC-előderítőfedőkupakját.
−Forgassa el ütközésig az UVC-előderítőkészüléket az óramutató járásával ellentétes irányba (bajonettzár), és óvatosan húzza ki az O-gyűrűvel együtt a szűrőfedeléből (1).
−Lazítsa meg annyira a lemezcsavart, hogy a csavarhegye belemélyedjen a szorítócsavar házába (2).
−Óra járásával ellenkezőirányba csavarja le a szorítócsavart (3).
−Könnyed forgató mozdulattal vegye le a kvarcüveget az O-gyűrűvel együtt (4).
−Ellenőrizze a kvarcüveg és az O-gyűrűépségét és szükség esetén cserélje ki.
−Tisztítsa meg a kvarcüveget kívülről nedves kendővel.

Az UVC-lámpa cseréje (F)
Fontos:Csak olyan lámpákat szabad használni, melyek jelölése és teljesítményadatai egyeznek a típustáblán szereplőadatokkal. Optimális szűrőteljesítmény érdekében az UVC-lámpát kb. 8000 üzemóránként ki kell cserélni.
−Húzza ki az UVC-lámpát, és cserélje ki.
Az UVC-előderítőkészülék összeszerelése (F)
−Helyezze be a kvarcüveget az O-gyűrűvel ütközésig a készülék fejrészébe (6).
−Az O-gyűrűnek az eszköz feje és a kvarcüveg közötti hézagban nyomódnia kell.
−Húzza rá ütközésig a szorítócsavart az óramutató járásával megegyezőirányban (7).
−Húzza meg a lemezcsavart (8).
−Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű  készülék fejrészén nem sérült-e meg és szükség esetén cserélje ki (9).
−Tolja be a készülék fejrészét óvatosan,enyhe nyomással a házba. A házon lévőcsapoknak ekkor bele kell kapaszkodniuk a bajonettzár hornyaiba.
−Forgassa el a készülék fejrészét enyhe nyomással ütközésig az óramutató járásával megegyezőirányban.
−Tegye fel újra az UVC-előderítőkészülék fedőkupakját.

A szűrőszivattyú tisztítása (G)
Vegye ki a szivattyút a vízből, csavarja le a lépcsőzetes tömlővéget a 12 x 4 mm-es O-gyűrűvel a csatlakozómenetről (G1), nyomja be a szűrőház bepattintható kampóját (G2), nyissa ki a szűrőházat, és vegye ki a szivattyút (G4). Csavarja le a szűrőházat, és vegye ki a járókereket (G5). Tisztítsa meg a szivattyúházat, a járókereket és a szűrőházat (G3) tiszta vízzel és kefével. Az elvégzett tisztítás után szerelje össze a készüléket fordított sorrendben (G6-G7).

Tárolás/Telelés
8 °C-os vízhőmérséklet alatt, vagy legkésőbb a várható fagyok esetén a készüléket üzemen kívül kell helyezni. Ürítse ki a présszűrőt, végezzen alapos tisztítást, és ellenőrizze a szűrősérüléseit. Vegye ki, tisztítsa meg, szárítsa ki és tárolja fagymentesen az összes szűrőközeget. A szűrőszivattyút tárolja egy vödör vízben, fagytól mentesen. A csatlakozókat nem szabad elárasztani! A készüléket gyermekek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni. Úgy takarja le a szűrőtartályt, hogy ne juthasson bele esővíz. Ürítsen ki valamennyi tömlőt, csővezetéket és csatlakozást annyira, amennyire csak lehetséges.

Kopóalkatrészek
Az UVC-lámpa, a kvarcüveg, a szűrőközegek és a rotor kopóalkatrészek, ésrájuk nem vonatkozik a szavatosság.

Megsemmisítés
Ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a készüléket! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket. Az UVC lámpát az erre szolgáló visszavételi rendszeren keresztül ártalmatlanítsa.

Garanciális feltételek
A PfG 2 év garanciát vállal a vásárlás dátumától bizonyítható anyag- és gyártási hibákra. A garanciavállalás feltétele az eredeti vásárlást igazoló bizonylat. A garancia megszűnik szakszerűtlen kezelés, a visszaélésszerű használat által bekövetkezett elektromos vagy mechanikus sérülés, valamint az arra fel nem jogosított szervizek által végzett szakszerűtlen javítások miatt. Javítást csak a PfG vagy az általa felhatalmazott szervizek végezhetnek. Garanciaigény bejelentése esetén küldje el a reklamált készüléket vagy a meghibásodott alkatrészt a hiba leírásával és a vásárlást igazoló bizonylattal a Pfg-hez. A PfG fenntartja magának a szerelési költségek kiszámlázásának jogát. A PfG nem felel a szállításból keletkezett károkért. Ezeket azonnal a szállítóval szemben kell érvényesíteni. Bármilyen fajta további igény – kiváltképpen a következményes károkat - kizárt. A garancia nem érinti a végfelhasználó kereskedővel szemben támasztott igényeit.

Legkedveltebb termékek

Kisállat riasztó
Kertbarátok Webáruház - WEITECH Garden Protector 3 200m2 ultrahangos kisállat riasztóWK0055 kisállat riasztó ultrahangos kisállat riasztó

Ultrahangos, villanófényes kutya, macska, róka, nyest, nyúl, gém riasztó infravörös mozgásérzékelővel 200m2, elemmel és hálózati adapterrel (nem tartozék) is működik

Garden Protector 3
A készülék mozgásérzékelője mozgásra automatikusan aktiválódik és egy speciális hangjelet bocsát ki – ennek frekvenciája a beállítástól függ. A macskák, nyestek, kutyák, rókák, stb. az időközönkénti kibocsátott hangjelzés következtében elhagyják az adott területet. Független laboratóriumi tesztek bizonyítják a készülék hatékonyságát.

Működtetés / energiaforrás:
A Garden Protector 4db. góliát D elemmel möködik, vagy csatlakoztatható hozzá adapter is. (nem tartozékaik)
Amennyiben az elem használatát választja, távolítsa el a hátlapot. Helyezze bele a négy elemet, ahogy az ábra mutatja. A hátlapot a nyilak irányában csúsztassa vissza. Az elemek élettartama a működésbe lépések számától függ. Jó minőségű elemek esetében 2-4 hét.

A megfelelő frekvencia kiválasztása / beállítása.
Válassza ki az elriasztani kívánt állatot a hátlapon található beállítások segítségével. Tekerje a gombot a készülék elején a kiválasztott pozícióba. Az infravörös érzékelő automatikusan érzékeli a mozgást, és kb. 7 másodpercig bocsát ki ultrahangot, majd ezután 4 másodpercre inaktív állapotba lép (nem bocsájt ki hangot). Ha a mozgás folytatódik, a kör újraindul. Az idősebb állatoknak (mint az idősebb embereknek is) lehet rosszabb a hallása. Ha észreveszi, hogy a megcélzott állat nem reagál a Garden Protector készülék működésére, javasoljuk, hogy csökkentse a frekvenciát azáltal, hogy beállítja az egységet egy magasabb pozícióba.

LED működésjelző világítás:
A Garden Protector működése közben a mozgásérzékelő mögött LED világítással jelzi a bekapcsolást a riasztás ideje alatt.
Megjegyzés:
Amennyiben a készüléket elemmel üzemeltetjük, az elemek élettartamát akár 30-40%-kal is csökkentheti a vaku világítás működtetése.

A készülék elhelyezése: A készüléket 30-60 cm-re kell elhelyezni a földtől, az elriasztani kívánt állat nagyságától függően. Két tartórész tartozik a készülékhez, ami megkönnyíti az elhelyezést. Bizonyosodjon meg, hogy nincsenek akadályok a Garden Protector és a védeni kívánt terület között, ezáltal biztosítva a szabad érzékelést.
Amennyiben a védeni kívánt terület meghaladja a készülék hatókörzetét úgy akár több készülék elhelyezése lehet szükséges.
Kertbarátok - Kisállat riasztó

WEITECH
« Részletek »
Kisállat riasztó
Kertbarátok Webáruház - THERMACELL Amplecta AMT 100 szúnyogcsapda Thermacell készülékAmplecta AMT 100 szúnyogriasztó kisállat riasztó Thermacell készülék

AMT100 - 1500 m2 védelem!
Professzionális, hatékony elektromos szúnyogcsapda

Használható kertben, teraszon, kempingben illetve bárhol, ahol a szúnyogok kellemetlenné tehetik a kint tartózkodást.
A szúnyogok érzékelik a széndioxidot a leheletünkből, a testünk által kibocsátott szagot és hőt. Az AMT 100 imitálja, leutánozza ezeket a jeleket, és közel csalogatja a szúnyogokat a csapda vákuumos beszívó nyílásához, ahol a készülék erős szívó ventilátora beszívja a szúnyogokat a csapda tartályába. A rovarok néhány óra alatt kiszáradnak és elpusztulnak. A csapda azonnal megfogja a rovarokat, de beletelhet 6-8 hétbe, amíg a környéken megszűnik a szúnyogok szaporodása, és véglegesen megszabadulunk tőlük. Átlagos körülmények esetén az AMT 100 kb. 1500m2-es területen írtja ki a szúnyogokat. Kezelése könnyű és szinte teljesen karbantartásmentes, környezetbarát. Az AMT 100-as szúnyogcsapda 230V-os tápfeszültségről működik. A RapidAciton illatcsalit havonta egyszer kell cserélni. A felfogó tározót szükség szerint vagy átlagosan hetente egyszer kell kiüríteni.

Alkalmazási terület:
Ideális kertekben, kempingekben vagy kültéri rendezvényeknél, pl. esküvők, sportesemények éttermek és szállodák teraszán tenisz és golfpályákon
Kertbarátok - Kisállat riasztó

THERMACELL
« Részletek »
Kisállat riasztó
Kertbarátok Webáruház - WEITECH Ultrahangos elemes kártevő riasztó 60m2 ultrahangos egér riasztóWK0240 kisállat riasztó ultrahangos egér riasztó

Beltéri ultrahangos elemes kártevő riasztó 60m2
Egér, bolha, kullancs, pók ellen (pók elleni hatása korlátozott)
A kisállatelriasztó készülékek komplex "hangot" generálnak és bocsátanak ki nagyon magas hangfrekvencián (ultrahang), ill. magas intenzitáson. Ez az ultrahang emberi fül számára nem hallható, de a rágcsálók és a legtöbb bogár valamilyen módon hallja, illetve érzékszervével érzékeli ezt a magas frekvenciájú hangot. A folyamatos és váltakozó erősségű, frekvenciájú ultrahang megzavarja az állatok idegrendszerét felborítja egymás közötti kommunikációjukat, szokásaikat és megszakítja táplálkozási láncolatukat, melynek következtében nem találják meg prédájukat és elhagyják a készülékekkel védett területet. Az ultrahang ugyan úgy viselkedik, mint a hallható hang: kemény felületekről visszaverődik, és puha felületek elnyelik. Nem hatol át falon és a leghatékonyabban beltérben fejtik ki hatását.

Műszaki adatok:
- Elem tipus: 4db C tipusú, üzemidő kb. 3-4 hónap
- Frekvencia: 20.000 Hz - 45.000 Hz között
- Méret: 18 x 5 cm

Üzembehelyezés és használat elektromos készülékek esetén:
A készülék a bekapcsolást követően automatikusan működésbe lép, melyet a világító LED is jelez. Működtesse a készüléket folyamatosan, amennyiben szükséges alkalmanként helyezze át. A legjobb eredmény érdekében helyezzen el külön készülékeket az egymás melletti szobákba és az emeletekre.
Kertbarátok - Kisállat riasztó

WEITECH
« Részletek »
Kosár
A kosár tartalmaKosár
A kosár üres
Szállítás

200.000,- Ft feletti rendelés esetén
a belföldi házhozszállítás ingyenes !

Megbízható cég
Pénzügyileg Stabil Vállalkozás a Bisnode minősítése alapján

Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.   

Kertbarátok Webáruház - HUNTER termékekKertbarátok Webáruház - THERMACELL termékekKertbarátok Webáruház - WEITECH termékekKertbarátok Webáruház - TECHMAR termékekKertbarátok Webáruház - PREMIERTECH AQUA termékekKertbarátok Webáruház - ECOLOGICS termékekKertbarátok Webáruház - DRIBOX termékekKertbarátok Webáruház - GORILLA GLUE termékekKertbarátok Webáruház - BIOPON termékekKertbarátok Webáruház - ICL EVERRIS termékekKertbarátok Webáruház - WAVIN termékekKertbarátok Webáruház - PONTEC termékek

 

Kertbarátok Webáruház - www.kertbaratok.hu

Copyright ©, 2024 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Kapcsolat | Üzleti minősítés |
| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi Tájékoztató |
| Jogi nyilatkozat | Süti "cookie" szabályzat |
| Letöltés | Last Modified: 2024. 04. 09. |