KERTBARÁTOK
WEBÁRUHÁZ

kertészet, kerti tó és öntözőrendszer

Kertbarátok Webáruház

Keresés áruházbanOnline: 4

Főmenü
Menü

Pondorell 3000 forgórész

szűrő és szökőkútszivattyú + UV-C

Kertbarátok  >  Kerti tó  >  Tószűrő  >  PondoRell  >  Pondorell 3000 forgórész

Heti akció !5 % kedvezmény !
0
0

nap

0
0

óra

0
0

perc

0
0

Kertbarátok Webáruház - PONTEC PondoRell szűrő és szökőkútszivattyú + UV-C 1

Cikkszám: 5074801 (5005001500035074801)
Tipus: Pondorell 3000 forgórész szűrő és szökőkútszivattyú + UV-C
Teljesítmény felvétel (W): -
Q max (l/h): -
H max (m): -

Gyártó: PONTEC - PfG GmbH
Gyártó weboldala: www.pontec.com

Videó: -
Garancia: 2 év

Raktáron:


Akciós bruttó webshop ár: 3.885,- Ft

db- Kompakt víz alatti szűrő szökőkút fúvókával, UVC-vel és tiszta víz garanciával, 3000 literes tavakhoz (halállomány nékül)
- Bio-mechanikus tisztítási fokozatok
- Elfordítható teleszkópos fordítás 4 különféle fúvókával
- Szabályozható második kimenet
- Lépcsős tömlőcsatlakozó ( 1/2", 1/4" és 1"-os), patak üzemeltetéséhez
- Második, függetlenül szabályozható kimenet
3.0 (1)

A termék értékelése! (1/5)Értékel
Az eredeti használati útmutató fordítása

Információk ehhez a használati útmutatóhoz
Ön ezen termék PondoRell 3000megvásárlásával jó döntést hozott. Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. A készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adja oda ezt a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat
PondoRell 3000, a továbbiakban "készülék", és a csomagolásban található minden más (alkat)rész kizárólag csak a következőképpen használható:
−Kerti tavak tisztításához.
−Tiszta vízzel történőüzemeltetésre.
−Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.
A készülékbe beépített UVC lámpa az algák és baktériumok kiirtására való a tó vizéből. Ez a sugárzás kis mennyiségben is veszélyes a szemre és a bőrre. Az UVC lámpát tilos sérült burkolattal, a készüléken kívül, vagy más célokra használni.
A készülékre a következőkorlátozások érvényesek:
−Fürdésre használt tavakban használni tilos.
−A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal használni.
−Soha nem szabad vízátfolyás nélkül működtetni.
−Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni.
−Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni.

Biztonsági utasítások
A készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat. A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelőtudással rendelkező személyek
kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik
nem állnak felügyelet alatt.

Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által
−A víz és elektromosság kombinációja nem elõírásszerû csatlakoztatás vagy szakszerûtlen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
−Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes vízben lévőkészüléket.

Előírásszerű elektromos telepítés
−Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és ezeket kizárólag villamossági szakember végezheti el.
−Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti szabványok, előírások és rendelkezések betartására is.
−Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez.
−A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, haa készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
−A készüléket 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
−A hosszabbító (pl. elosztóléc) és az elosztó meg kell hogy feleljen a szabadban történőfelhasználás feltételeinek (fröccsenés-védelemmel ellátva).
−A hálózati csatlakozóvezetékeknek nem szabad a H05RN-F jelölésű gumi tömlővezetékeknél kisebb keresztmetszettel rendelkezniük. A hosszabbító vezetékeknek eleget kell tenniük a DIN VDE 0620 követelményeinek.
−A csatlakozókat védje a nedvességtől.
−A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

Biztonságos működés
−Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
−Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
−A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
−Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
−Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, ha az adott probléma nem szüntethető meg.
−Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
−Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
−A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha a tóvízben nem tartózkodnak emberek!
−A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.

Felszerelés
Csavarozza tetszés szerint a fúvókacsövet (11) vagy a lépcsőzetes tömlővéget 12x4-es (12) O-gyűrűvel a csatlakozó menetre. Ha Ön a fúvókacsövet használja, akkor csatlakoztassa a kívánt szökőkút-fúvókát (13) a csatlakozó csonkra (14). Állítsa fel a készüléket lehetőleg vízszintesen szilárd, iszapmentes aljzatra úgy, hogy azt teljesen fedje a víz, és maximum 2 m-rel legyen a vízszint alatt.

Üzembe helyezés
−Mielőtt belenyúl a vízbe, mindig húzza ki a vízben található összes készülék hálózati dugaszát.
−A készüléken való munkavégzés előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
Tilos a készüléket fokozatmentesen állítható áramforrásra kapcsolni.

Bekapcsolás:Csatlakoztassa a csatlakozót az aljzathoz. A készülék automatikusan bekapcsol, ha azt az elektromos hálózatra kötötték.
Az égő kijelzi, hogy üzemel-e az UVC-lámpa.

Kikapcsolás:Húzza ki a hálózati csatlakozót.

Tisztítás és karbantartás
−Mielőtt belenyúl a vízbe, mindig húzza ki a vízben található összes készülék hálózati dugaszát.
−A készüléken való munkavégzés előtt húzza ki a dugót a konnektorból.

Figyelem! Ultraibolya sugárzás.
Lehetséges következmények:Szemek és bőr égési sérülését okozhatja.
Óvintézkedések:
−Az UVC lámpát tilos a burkolaton kívül üzemeltetni.
−Az UVC lámpát tilos sérült burkolatban üzemeltetni.

Nyissa ki a szűrőházat és tisztítsa meg a szűrőanyagot Csavarozza le a leágazó szelepet (12) és az egyéb alkatrészeket. Húzza el oldalirányban a kapcsokat a szűrő-alsórész mindkét oldalán (2), és emelje le felfelé a szűrő-felsőrészt (1). Szűrőhab (3), UVC-előtisztító szivattyúval (20) és szűrőhabbal (22), bioszűrőelemek (23) és kavics-zacskó (24) kivétele. Tisztítsa meg tiszta vízzel és kefével a szűrő-alsó- (2) / és felsőrészt (1). Mossa ki folyó víz alatt a szűrőhabokat (3, 22), a bioszűrőelemeket (23) és a kavicszacskókat (24). Ne használjon vegyi tisztítószereket, mivel azok elpusztítják a mikroorganizmusokat a szűrőközegekben. Ez gyengébb kezdeti szűrőteljesítményt okoz. Szivattyú tisztítása (H, I kép) A szivattyút (28) csavarozza le az UVC-házról (26). A szivattyú fedelét (27) forgassa el óra járásával ellenkezőirányba (bajonett zár) és vegye ki a rotort (29). Tisztítson meg minden alkatrészt tiszta vízzel és kefével. A tisztítás után szerel-je össze a szivattyút fordított sorrendben. Nyissa fel és tisztítsa meg az UVC-házat (J kép) A biztonsági kapcsoló miatt leszerelt UVC-ház esetében az UVC-lámpa nem kapcsolható be. Az UVC-ház (J, 26) egy bajonettzárral kerül rögzítésre a készülékfejen (31). Nyomja meg a nyelvet (30) a készülék fején (31), forgassa az UVC-házat (26) óra járásával ellenkezőirányba és óvatosan vegye le a készülék fejrészét (31). Tisztítsa ki folyó víz alatt az UVC-vízgyűjtőházat (26). Ellenőrizze a kvarcüveg épségét (33), és tisztítsa meg nedves ruhával kívülről. Fontos:Optimális szűrőteljesítményhez az UVC-lámpát kb. 8000 üzemóránként cserélni kell. UVC-ház lezárása (P-R kép) Ellenőrizze az O-gyűrű(37) épségét a készülék fejrészén (31). Helyezze fel az O-gyűrűt (37) a készülék fejrészén (31) lévőkiszögellésre, és enyhe nyomással tolja rá óvatosan az UVC-vízgyűjtőházat (26) ütközésig a készülék fejrészére (31). Közben kissé forgassa el az UVC-vízgyűjtőházat (26), hogy a bajonettzár csapjai (39) és hornyai (40) egymásba kapaszkodjanak. Forgassa el az UVC-vízgyűjtőházat (26) ütközésig és pattintsa be a helyére. A készülék összeszerelése (S-V kép) Rögzítse a szivattyút (28) hollandianyával az UVC-vízgyűjtőházra (26). A szűrőhabot (22), a bioszűrő-elemeket, és a kavics-zacskót helyezze be a szűrőalsó burkolatába (2). Helyezze be az UVC-előderítőkészüléket (20) a szivattyúval. Helyezze be a szűrőhabot (3). Tegye fel a szűrő-felsőrészt (1) és nyomja rá a szűrő-alsórészre (2) annyira, hogy bepattanjanak az alsórészen lévőkapcsok. Fontos:A csatlakozóvezetéket (7) vezesse be a nyíláson keresztül a szűrő-alsó burkolatába (2) és pattintsa rá a kábeltörés-védőt (U, 37).

-UVC-lámpa cseréje (L-S kép)
Figyelem! Törékeny üveg.
Óvintézkedések:óvatosan bánjon a kvarcüveggel és az UVC lámpával.
−Az UVC lámpát tilos a burkolaton kívül üzemeltetni.
−Az UVC lámpát tilos sérült burkolatban üzemeltetni.
−Nyissa fel az UVC-házat (lásd "UVC-ház felnyitása és tisztítása").
−Csavarja ki a lemezcsavarokat (32).
−Csavarozza le a szorítócsavart (34) az óramutató járásával ellentétes irányban a készülék fejrészéről (31).
−Könnyed forgató mozdulattal vegye le a kvarcüveget (33) az O-gyűrűről (35).
−Húzza ki és cserélje ki az UVC-lámpát (36).
Fontos:Csak olyan lámpákat szabad használni, melyek jelölése és teljesítményadatai egyeznek a típustáblán szereplőadatokkal.
−Ellenőrizze a kvarcüveg (33) és az O-gyűrű(35) épségét.
−A kvarcüveget (33) és az O-gyűrűt (35) ütközésig tolja rá a készülék fejrészére (31).
−Húzza rá ütközésig a szorítócsavart(34) az óramutató járásával megegyezőirányban.
−Csavarozza be a lemezcsavart (32) és húzza meg.
−Zárja le az UVC-házat (lásd "UVC-ház lezárása").

Tárolás / Telelés
Fagy esetén a készüléket le kell szerelni. Alaposan tisztítsa meg a készüléket, és ellenőrizze épségét. A készüléket vízbe merítve vagy vízzel megtöltve,fagymentesen kell tárolni. A dugós csatlakozót nem szabad elárasztani!

Kopóalkatrészek
Az UVC-lámpa, a szűrőközegek és a rotor kopóalkatrészek, és rájuk nem vonatkozik a szavatosság.

Megsemmisítés
Ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a készüléket! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket. Az UVC lámpát az erre szolgáló visszavételi rendszeren keresztül ártalmatlanítsa.

Garanciális feltételek
A PfG 2 év garanciát vállal a vásárlás dátumától bizonyítható anyag- és gyártási hibákra. A garanciavállalás feltétele az eredeti vásárlást igazoló bizonylat. A garancia megszűnik szakszerűtlen kezelés, a visszaélésszerű használat által bekövetkezett elektromos vagy mechanikus sérülés, valamint az arra fel nem jogosított szervizek által végzett szakszerűtlen javítások miatt. Javítást csak a PfG vagy az általa felhatalmazott szervizek végezhetnek. Garanciaigény bejelentése esetén küldje el a reklamált készüléket vagy a meghibásodott alkatrészt a hiba leírásával és a vásárlást igazoló bizonylattal a Pfg-hez. A PfG fenntartja magának a szerelési költségek kiszámlázásának jogát. A PfG nem felel a szállításból keletkezett károkért. Ezeket azonnal a szállítóval szemben kell érvényesíteni. Bármilyen fajta további igény – kiváltképpen a következményes károkat - kizárt. A garancia nem érinti a végfelhasználó kereskedővel szemben támasztott igényeit.

Kertbarátok  -  Kerti tó  -  Tószűrő  -  PondoRell

Pondorell 3000 forgórész
Pondorell 3000

Legkedveltebb termékek

Esővíz
Kertbarátok Webáruház - WAVIN Aquacell ECO szikkasztó blokkAquacell esővíz szikkasztó blokk

Az egyre nagyobb tető és burkolt felületű beépítettségek, valamint a nagy intenzitású esőzések miatt fokozott szükség van a csapadékvizek közmű előtti szabályozására. A polipropilén szikkasztó/tározó blokkokból épített rendszerekkel lehetőség van a teljes csapadékmennyiség elszivárogtatására, vagy vízzáró burkolat felhasználásával csillapítva, záportározón keresztüli elvezetésre. A szikkasztó/tározó blokkok szabad kialakítású összeépítésével készítjük el a szükséges tározót, ahonnan a csapadékvíz elszivárog a talajba. Mind a tetőkről, mind a burkolt felületekről érkező esővizeket be lehet kötni a szikkasztó-tározó rendszerbe. A Wavin AquaCell rendszer illeszkedik a RAl minőségi előírásaihoz.
Az Aquacell szikkasztóblokk a családi- és társasházak ideális megoldása. Az Aquacell Core felett gépjárműterhelés is lehetséges, míg az Aquacell Eco felett csak gyalogosforgalom. Nem lapraszerelhető, oldalterhelésnek is ellenálló stabil szerkezeti kialakítás.

Előnyei:
- lehetőséget ad a kisterületű telkeken történő csapadékvíz szikkasztására
- nem lapraszerelhető, az öntött belső merevítésének köszönhetően a függöleges és oldalirányú terhelésnek egyaránt ellenáll
- vízszintes és függőleges irányú szivárogtatás is lehetséges a blokkok falai 43%-ban perforáltak
- egyszerű, gyors összeszerelés a modulelemeknek köszönhetően
- a függőleges ill. vízszintes rögzítőből illesztendő oldalanként 2db szükséges
- egy blokkhoz 2 db nA 160-as csatlakozási lehetőség - két irányból, két magasságban
- jelentős költségmegtakarítás a csatornahálózatba való bekötés elhagyása miatt

Szikkasztó/tározó blokk:
Anyaga: PP
Tömege: 8,5 kg
Méretei: 500×1000×400 mm
Űrtartalma: 200 l


Kertbarátok - Esővíz

WAVIN
« Részletek »
Esővíz
Kertbarátok Webáruház - WAVIN Aquacell függőleges rögzítő szikkasztó blokkAquacell esővíz szikkasztó blokk

Az egyre nagyobb tető és burkolt felületű beépítettségek, valamint a nagy intenzitású esőzések miatt fokozott szükség van a csapadékvizek közmű előtti szabályozására. A polipropilén szikkasztó/tározó blokkokból épített rendszerekkel lehetőség van a teljes csapadékmennyiség elszivárogtatására, vagy vízzáró burkolat felhasználásával csillapítva, záportározón keresztüli elvezetésre. A szikkasztó/tározó blokkok szabad kialakítású összeépítésével készítjük el a szükséges tározót, ahonnan a csapadékvíz elszivárog a talajba. Mind a tetőkről, mind a burkolt felületekről érkező esővizeket be lehet kötni a szikkasztó-tározó rendszerbe. A Wavin AquaCell rendszer illeszkedik a RAl minőségi előírásaihoz.
Az Aquacell szikkasztóblokk a családi- és társasházak ideális megoldása. Az Aquacell Core felett gépjárműterhelés is lehetséges, míg az Aquacell Eco felett csak gyalogosforgalom. Nem lapraszerelhető, oldalterhelésnek is ellenálló stabil szerkezeti kialakítás.

Előnyei:
- lehetőséget ad a kisterületű telkeken történő csapadékvíz szikkasztására
- nem lapraszerelhető, az öntött belső merevítésének köszönhetően a függöleges és oldalirányú terhelésnek egyaránt ellenáll
- vízszintes és függőleges irányú szivárogtatás is lehetséges a blokkok falai 43%-ban perforáltak
- egyszerű, gyors összeszerelés a modulelemeknek köszönhetően
- a függőleges ill. vízszintes rögzítőből illesztendő oldalanként 2db szükséges
- egy blokkhoz 2 db nA 160-as csatlakozási lehetőség - két irányból, két magasságban
- jelentős költségmegtakarítás a csatornahálózatba való bekötés elhagyása miatt

Szikkasztó/tározó blokk:
Anyaga: PP
Tömege: 8,5 kg
Méretei: 500×1000×400 mm
Űrtartalma: 200 l


Kertbarátok - Esővíz

WAVIN
« Részletek »
Kisállat riasztó
Kertbarátok Webáruház - WEITECH Garden Protector 3 200m2 ultrahangos kisállat riasztóWK0055 kisállat riasztó ultrahangos kisállat riasztó

Ultrahangos, villanófényes kutya, macska, róka, nyest, nyúl, gém riasztó infravörös mozgásérzékelővel 200m2, elemmel és hálózati adapterrel (nem tartozék) is működik

Garden Protector 3
A készülék mozgásérzékelője mozgásra automatikusan aktiválódik és egy speciális hangjelet bocsát ki – ennek frekvenciája a beállítástól függ. A macskák, nyestek, kutyák, rókák, stb. az időközönkénti kibocsátott hangjelzés következtében elhagyják az adott területet. Független laboratóriumi tesztek bizonyítják a készülék hatékonyságát.

Működtetés / energiaforrás:
A Garden Protector 4db. góliát D elemmel möködik, vagy csatlakoztatható hozzá adapter is. (nem tartozékaik)
Amennyiben az elem használatát választja, távolítsa el a hátlapot. Helyezze bele a négy elemet, ahogy az ábra mutatja. A hátlapot a nyilak irányában csúsztassa vissza. Az elemek élettartama a működésbe lépések számától függ. Jó minőségű elemek esetében 2-4 hét.

A megfelelő frekvencia kiválasztása / beállítása.
Válassza ki az elriasztani kívánt állatot a hátlapon található beállítások segítségével. Tekerje a gombot a készülék elején a kiválasztott pozícióba. Az infravörös érzékelő automatikusan érzékeli a mozgást, és kb. 7 másodpercig bocsát ki ultrahangot, majd ezután 4 másodpercre inaktív állapotba lép (nem bocsájt ki hangot). Ha a mozgás folytatódik, a kör újraindul. Az idősebb állatoknak (mint az idősebb embereknek is) lehet rosszabb a hallása. Ha észreveszi, hogy a megcélzott állat nem reagál a Garden Protector készülék működésére, javasoljuk, hogy csökkentse a frekvenciát azáltal, hogy beállítja az egységet egy magasabb pozícióba.

LED működésjelző világítás:
A Garden Protector működése közben a mozgásérzékelő mögött LED világítással jelzi a bekapcsolást a riasztás ideje alatt.
Megjegyzés:
Amennyiben a készüléket elemmel üzemeltetjük, az elemek élettartamát akár 30-40%-kal is csökkentheti a vaku világítás működtetése.

A készülék elhelyezése: A készüléket 30-60 cm-re kell elhelyezni a földtől, az elriasztani kívánt állat nagyságától függően. Két tartórész tartozik a készülékhez, ami megkönnyíti az elhelyezést. Bizonyosodjon meg, hogy nincsenek akadályok a Garden Protector és a védeni kívánt terület között, ezáltal biztosítva a szabad érzékelést.
Amennyiben a védeni kívánt terület meghaladja a készülék hatókörzetét úgy akár több készülék elhelyezése lehet szükséges.
Kertbarátok - Kisállat riasztó

WEITECH
« Részletek »
Kosár
A kosár tartalmaKosár
A kosár üres
Szállítás

150.000,- Ft feletti rendelés esetén
a belföldi házhozszállítás ingyenes !

Megbízható cég
Pénzügyileg Stabil Vállalkozás a Bisnode minősítése alapján

Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.   

Kertbarátok Webáruház - HUNTER termékekKertbarátok Webáruház - THERMACELL termékekKertbarátok Webáruház - WEITECH termékekKertbarátok Webáruház - TECHMAR termékekKertbarátok Webáruház - PREMIERTECH AQUA termékekKertbarátok Webáruház - ECOLOGICS termékekKertbarátok Webáruház - DRIBOX termékekKertbarátok Webáruház - GORILLA GLUE termékekKertbarátok Webáruház - BIOPON termékekKertbarátok Webáruház - ICL EVERRIS termékekKertbarátok Webáruház - WAVIN termékekKertbarátok Webáruház - PONTEC termékek

 

Kertbarátok Webáruház - www.kertbaratok.hu

Copyright ©, 2023 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Kapcsolat | Üzleti minősítés |
| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi Tájékoztató |
| Jogi nyilatkozat | Süti "cookie" szabályzat |
| Letöltés | Last Modified: 2023. 05. 23. |