KERTBARÁTOK
WEBÁRUHÁZ

kertészet, kerti tó és öntözőrendszer

Kertbarátok Webáruház

Keresés áruházbanOnline: 5

Főmenü
Menü

Pondorell 3000 forgórész

szűrő és szökőkútszivattyú + UV-C

Kertbarátok  >  Kerti tó  >  Tószűrő  >  PondoRell  >  Pondorell 3000 forgórész

Heti akció !5 % kedvezmény !
0
0

nap

0
0

óra

0
0

perc

0
0

Kertbarátok Webáruház - PONTEC PondoRell szűrő és szökőkútszivattyú + UV-C 1

Cikkszám: 5074801 (5005001500035074801)
Tipus: Pondorell 3000 forgórész szűrő és szökőkútszivattyú + UV-C
Teljesítmény felvétel (W): -
Q max (l/h): -
H max (m): -

Gyártó: PONTEC - PfG GmbH
Gyártó weboldala: www.pontec.com

Videó: -
Garancia: 2 év

Raktáron:


Akciós bruttó webshop ár: 3.885,- Ft

db- Kompakt víz alatti szűrő szökőkút fúvókával, UVC-vel és tiszta víz garanciával, 3000 literes tavakhoz (halállomány nékül)
- Bio-mechanikus tisztítási fokozatok
- Elfordítható teleszkópos fordítás 4 különféle fúvókával
- Szabályozható második kimenet
- Lépcsős tömlőcsatlakozó ( 1/2", 1/4" és 1"-os), patak üzemeltetéséhez
- Második, függetlenül szabályozható kimenet
3.0 (1)

A termék értékelése! (1/5)Értékel
Az eredeti használati útmutató fordítása

Információk ehhez a használati útmutatóhoz
Ön ezen termék PondoRell 3000megvásárlásával jó döntést hozott. Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. A készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adja oda ezt a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat
PondoRell 3000, a továbbiakban "készülék", és a csomagolásban található minden más (alkat)rész kizárólag csak a következőképpen használható:
−Kerti tavak tisztításához.
−Tiszta vízzel történőüzemeltetésre.
−Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.
A készülékbe beépített UVC lámpa az algák és baktériumok kiirtására való a tó vizéből. Ez a sugárzás kis mennyiségben is veszélyes a szemre és a bőrre. Az UVC lámpát tilos sérült burkolattal, a készüléken kívül, vagy más célokra használni.
A készülékre a következőkorlátozások érvényesek:
−Fürdésre használt tavakban használni tilos.
−A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal használni.
−Soha nem szabad vízátfolyás nélkül működtetni.
−Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni.
−Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni.

Biztonsági utasítások
A készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat. A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelőtudással rendelkező személyek
kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik
nem állnak felügyelet alatt.

Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által
−A víz és elektromosság kombinációja nem elõírásszerû csatlakoztatás vagy szakszerûtlen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
−Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes vízben lévőkészüléket.

Előírásszerű elektromos telepítés
−Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és ezeket kizárólag villamossági szakember végezheti el.
−Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti szabványok, előírások és rendelkezések betartására is.
−Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez.
−A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, haa készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
−A készüléket 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
−A hosszabbító (pl. elosztóléc) és az elosztó meg kell hogy feleljen a szabadban történőfelhasználás feltételeinek (fröccsenés-védelemmel ellátva).
−A hálózati csatlakozóvezetékeknek nem szabad a H05RN-F jelölésű gumi tömlővezetékeknél kisebb keresztmetszettel rendelkezniük. A hosszabbító vezetékeknek eleget kell tenniük a DIN VDE 0620 követelményeinek.
−A csatlakozókat védje a nedvességtől.
−A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

Biztonságos működés
−Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
−Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
−A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
−Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
−Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, ha az adott probléma nem szüntethető meg.
−Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
−Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
−A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha a tóvízben nem tartózkodnak emberek!
−A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.

Felszerelés
Csavarozza tetszés szerint a fúvókacsövet (11) vagy a lépcsőzetes tömlővéget 12x4-es (12) O-gyűrűvel a csatlakozó menetre. Ha Ön a fúvókacsövet használja, akkor csatlakoztassa a kívánt szökőkút-fúvókát (13) a csatlakozó csonkra (14). Állítsa fel a készüléket lehetőleg vízszintesen szilárd, iszapmentes aljzatra úgy, hogy azt teljesen fedje a víz, és maximum 2 m-rel legyen a vízszint alatt.

Üzembe helyezés
−Mielőtt belenyúl a vízbe, mindig húzza ki a vízben található összes készülék hálózati dugaszát.
−A készüléken való munkavégzés előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
Tilos a készüléket fokozatmentesen állítható áramforrásra kapcsolni.

Bekapcsolás:Csatlakoztassa a csatlakozót az aljzathoz. A készülék automatikusan bekapcsol, ha azt az elektromos hálózatra kötötték.
Az égő kijelzi, hogy üzemel-e az UVC-lámpa.

Kikapcsolás:Húzza ki a hálózati csatlakozót.

Tisztítás és karbantartás
−Mielőtt belenyúl a vízbe, mindig húzza ki a vízben található összes készülék hálózati dugaszát.
−A készüléken való munkavégzés előtt húzza ki a dugót a konnektorból.

Figyelem! Ultraibolya sugárzás.
Lehetséges következmények:Szemek és bőr égési sérülését okozhatja.
Óvintézkedések:
−Az UVC lámpát tilos a burkolaton kívül üzemeltetni.
−Az UVC lámpát tilos sérült burkolatban üzemeltetni.

Nyissa ki a szűrőházat és tisztítsa meg a szűrőanyagot Csavarozza le a leágazó szelepet (12) és az egyéb alkatrészeket. Húzza el oldalirányban a kapcsokat a szűrő-alsórész mindkét oldalán (2), és emelje le felfelé a szűrő-felsőrészt (1). Szűrőhab (3), UVC-előtisztító szivattyúval (20) és szűrőhabbal (22), bioszűrőelemek (23) és kavics-zacskó (24) kivétele. Tisztítsa meg tiszta vízzel és kefével a szűrő-alsó- (2) / és felsőrészt (1). Mossa ki folyó víz alatt a szűrőhabokat (3, 22), a bioszűrőelemeket (23) és a kavicszacskókat (24). Ne használjon vegyi tisztítószereket, mivel azok elpusztítják a mikroorganizmusokat a szűrőközegekben. Ez gyengébb kezdeti szűrőteljesítményt okoz. Szivattyú tisztítása (H, I kép) A szivattyút (28) csavarozza le az UVC-házról (26). A szivattyú fedelét (27) forgassa el óra járásával ellenkezőirányba (bajonett zár) és vegye ki a rotort (29). Tisztítson meg minden alkatrészt tiszta vízzel és kefével. A tisztítás után szerel-je össze a szivattyút fordított sorrendben. Nyissa fel és tisztítsa meg az UVC-házat (J kép) A biztonsági kapcsoló miatt leszerelt UVC-ház esetében az UVC-lámpa nem kapcsolható be. Az UVC-ház (J, 26) egy bajonettzárral kerül rögzítésre a készülékfejen (31). Nyomja meg a nyelvet (30) a készülék fején (31), forgassa az UVC-házat (26) óra járásával ellenkezőirányba és óvatosan vegye le a készülék fejrészét (31). Tisztítsa ki folyó víz alatt az UVC-vízgyűjtőházat (26). Ellenőrizze a kvarcüveg épségét (33), és tisztítsa meg nedves ruhával kívülről. Fontos:Optimális szűrőteljesítményhez az UVC-lámpát kb. 8000 üzemóránként cserélni kell. UVC-ház lezárása (P-R kép) Ellenőrizze az O-gyűrű(37) épségét a készülék fejrészén (31). Helyezze fel az O-gyűrűt (37) a készülék fejrészén (31) lévőkiszögellésre, és enyhe nyomással tolja rá óvatosan az UVC-vízgyűjtőházat (26) ütközésig a készülék fejrészére (31). Közben kissé forgassa el az UVC-vízgyűjtőházat (26), hogy a bajonettzár csapjai (39) és hornyai (40) egymásba kapaszkodjanak. Forgassa el az UVC-vízgyűjtőházat (26) ütközésig és pattintsa be a helyére. A készülék összeszerelése (S-V kép) Rögzítse a szivattyút (28) hollandianyával az UVC-vízgyűjtőházra (26). A szűrőhabot (22), a bioszűrő-elemeket, és a kavics-zacskót helyezze be a szűrőalsó burkolatába (2). Helyezze be az UVC-előderítőkészüléket (20) a szivattyúval. Helyezze be a szűrőhabot (3). Tegye fel a szűrő-felsőrészt (1) és nyomja rá a szűrő-alsórészre (2) annyira, hogy bepattanjanak az alsórészen lévőkapcsok. Fontos:A csatlakozóvezetéket (7) vezesse be a nyíláson keresztül a szűrő-alsó burkolatába (2) és pattintsa rá a kábeltörés-védőt (U, 37).

-UVC-lámpa cseréje (L-S kép)
Figyelem! Törékeny üveg.
Óvintézkedések:óvatosan bánjon a kvarcüveggel és az UVC lámpával.
−Az UVC lámpát tilos a burkolaton kívül üzemeltetni.
−Az UVC lámpát tilos sérült burkolatban üzemeltetni.
−Nyissa fel az UVC-házat (lásd "UVC-ház felnyitása és tisztítása").
−Csavarja ki a lemezcsavarokat (32).
−Csavarozza le a szorítócsavart (34) az óramutató járásával ellentétes irányban a készülék fejrészéről (31).
−Könnyed forgató mozdulattal vegye le a kvarcüveget (33) az O-gyűrűről (35).
−Húzza ki és cserélje ki az UVC-lámpát (36).
Fontos:Csak olyan lámpákat szabad használni, melyek jelölése és teljesítményadatai egyeznek a típustáblán szereplőadatokkal.
−Ellenőrizze a kvarcüveg (33) és az O-gyűrű(35) épségét.
−A kvarcüveget (33) és az O-gyűrűt (35) ütközésig tolja rá a készülék fejrészére (31).
−Húzza rá ütközésig a szorítócsavart(34) az óramutató járásával megegyezőirányban.
−Csavarozza be a lemezcsavart (32) és húzza meg.
−Zárja le az UVC-házat (lásd "UVC-ház lezárása").

Tárolás / Telelés
Fagy esetén a készüléket le kell szerelni. Alaposan tisztítsa meg a készüléket, és ellenőrizze épségét. A készüléket vízbe merítve vagy vízzel megtöltve,fagymentesen kell tárolni. A dugós csatlakozót nem szabad elárasztani!

Kopóalkatrészek
Az UVC-lámpa, a szűrőközegek és a rotor kopóalkatrészek, és rájuk nem vonatkozik a szavatosság.

Megsemmisítés
Ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a készüléket! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket. Az UVC lámpát az erre szolgáló visszavételi rendszeren keresztül ártalmatlanítsa.

Garanciális feltételek
A PfG 2 év garanciát vállal a vásárlás dátumától bizonyítható anyag- és gyártási hibákra. A garanciavállalás feltétele az eredeti vásárlást igazoló bizonylat. A garancia megszűnik szakszerűtlen kezelés, a visszaélésszerű használat által bekövetkezett elektromos vagy mechanikus sérülés, valamint az arra fel nem jogosított szervizek által végzett szakszerűtlen javítások miatt. Javítást csak a PfG vagy az általa felhatalmazott szervizek végezhetnek. Garanciaigény bejelentése esetén küldje el a reklamált készüléket vagy a meghibásodott alkatrészt a hiba leírásával és a vásárlást igazoló bizonylattal a Pfg-hez. A PfG fenntartja magának a szerelési költségek kiszámlázásának jogát. A PfG nem felel a szállításból keletkezett károkért. Ezeket azonnal a szállítóval szemben kell érvényesíteni. Bármilyen fajta további igény – kiváltképpen a következményes károkat - kizárt. A garancia nem érinti a végfelhasználó kereskedővel szemben támasztott igényeit.

Kertbarátok  -  Kerti tó  -  Tószűrő  -  PondoRell

Pondorell 3000 forgórész
Pondorell 3000

Legkedveltebb termékek

Esővíz
Kertbarátok Webáruház - WAVIN Aquacell ECO szikkasztó blokkAquacell esővíz szikkasztó blokk

Az egyre nagyobb tető és burkolt felületű beépítettségek, valamint a nagy intenzitású esőzések miatt fokozott szükség van a csapadékvizek közmű előtti szabályozására. A polipropilén szikkasztó/tározó blokkokból épített rendszerekkel lehetőség van a teljes csapadékmennyiség elszivárogtatására, vagy vízzáró burkolat felhasználásával csillapítva, záportározón keresztüli elvezetésre. A szikkasztó/tározó blokkok szabad kialakítású összeépítésével készítjük el a szükséges tározót, ahonnan a csapadékvíz elszivárog a talajba. Mind a tetőkről, mind a burkolt felületekről érkező esővizeket be lehet kötni a szikkasztó-tározó rendszerbe. A Wavin AquaCell rendszer illeszkedik a RAl minőségi előírásaihoz.
Az Aquacell szikkasztóblokk a családi- és társasházak ideális megoldása. Az Aquacell Core felett gépjárműterhelés is lehetséges, míg az Aquacell Eco felett csak gyalogosforgalom. Nem lapraszerelhető, oldalterhelésnek is ellenálló stabil szerkezeti kialakítás.

Előnyei:
- lehetőséget ad a kisterületű telkeken történő csapadékvíz szikkasztására
- nem lapraszerelhető, az öntött belső merevítésének köszönhetően a függöleges és oldalirányú terhelésnek egyaránt ellenáll
- vízszintes és függőleges irányú szivárogtatás is lehetséges a blokkok falai 43%-ban perforáltak
- egyszerű, gyors összeszerelés a modulelemeknek köszönhetően
- a függőleges ill. vízszintes rögzítőből illesztendő oldalanként 2db szükséges
- egy blokkhoz 2 db nA 160-as csatlakozási lehetőség - két irányból, két magasságban
- jelentős költségmegtakarítás a csatornahálózatba való bekötés elhagyása miatt

Szikkasztó/tározó blokk:
Anyaga: PP
Tömege: 8,5 kg
Méretei: 500×1000×400 mm
Űrtartalma: 200 l


Kertbarátok - Esővíz

WAVIN
« Részletek »
Esővíz
Kertbarátok Webáruház - WAVIN Aquacell függőleges rögzítő szikkasztó blokkAquacell esővíz szikkasztó blokk

Az egyre nagyobb tető és burkolt felületű beépítettségek, valamint a nagy intenzitású esőzések miatt fokozott szükség van a csapadékvizek közmű előtti szabályozására. A polipropilén szikkasztó/tározó blokkokból épített rendszerekkel lehetőség van a teljes csapadékmennyiség elszivárogtatására, vagy vízzáró burkolat felhasználásával csillapítva, záportározón keresztüli elvezetésre. A szikkasztó/tározó blokkok szabad kialakítású összeépítésével készítjük el a szükséges tározót, ahonnan a csapadékvíz elszivárog a talajba. Mind a tetőkről, mind a burkolt felületekről érkező esővizeket be lehet kötni a szikkasztó-tározó rendszerbe. A Wavin AquaCell rendszer illeszkedik a RAl minőségi előírásaihoz.
Az Aquacell szikkasztóblokk a családi- és társasházak ideális megoldása. Az Aquacell Core felett gépjárműterhelés is lehetséges, míg az Aquacell Eco felett csak gyalogosforgalom. Nem lapraszerelhető, oldalterhelésnek is ellenálló stabil szerkezeti kialakítás.

Előnyei:
- lehetőséget ad a kisterületű telkeken történő csapadékvíz szikkasztására
- nem lapraszerelhető, az öntött belső merevítésének köszönhetően a függöleges és oldalirányú terhelésnek egyaránt ellenáll
- vízszintes és függőleges irányú szivárogtatás is lehetséges a blokkok falai 43%-ban perforáltak
- egyszerű, gyors összeszerelés a modulelemeknek köszönhetően
- a függőleges ill. vízszintes rögzítőből illesztendő oldalanként 2db szükséges
- egy blokkhoz 2 db nA 160-as csatlakozási lehetőség - két irányból, két magasságban
- jelentős költségmegtakarítás a csatornahálózatba való bekötés elhagyása miatt

Szikkasztó/tározó blokk:
Anyaga: PP
Tömege: 8,5 kg
Méretei: 500×1000×400 mm
Űrtartalma: 200 l


Kertbarátok - Esővíz

WAVIN
« Részletek »
Kosár
A kosár tartalmaKosár
A kosár üres
Szállítás

150.000,- Ft feletti rendelés esetén
a belföldi házhozszállítás ingyenes !

Megbízható cég
Pénzügyileg Stabil Vállalkozás a Bisnode minősítése alapján

Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.   

Kertbarátok Webáruház - HUNTER termékekKertbarátok Webáruház - THERMACELL termékekKertbarátok Webáruház - WEITECH termékekKertbarátok Webáruház - TECHMAR termékekKertbarátok Webáruház - PREMIERTECH AQUA termékekKertbarátok Webáruház - ECOLOGICS termékekKertbarátok Webáruház - DRIBOX termékekKertbarátok Webáruház - GORILLA GLUE termékekKertbarátok Webáruház - BIOPON termékekKertbarátok Webáruház - ICL EVERRIS termékekKertbarátok Webáruház - WAVIN termékekKertbarátok Webáruház - PONTEC termékek

 

Kertbarátok Webáruház - www.kertbaratok.hu

Copyright ©, 2022 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi Tájékoztató |
| Jogi nyilatkozat | Süti "cookie" szabályzat |
| Letöltés | Last Modified: 2021. 10. 21. |